תנאי שימוש


M-D הדברות יכולה להפסיק את מבצע קיץ בכל עת.