מחירון להדברה


הדברת דירת עד 2 חדרים.

200
  • תוספת לכל חדר נוסף 30 ש"ח

הדברת דירה קרקע + חצר עד 6 חדרים.

350
  • תוספת לכל חדר נוסף 30 ש"ח.

הדברת בית משותף עד 16 דיירים + 4 בורות ביוב.

300
  • כל בור ביוב נוסף 30 ש"ח.
  • מקלט או מחסן תוספת 30 ש"ח

לכידת חולדה עכבר.

200
  • ביקור נוסף ₪150

לכידת נחשים.

350